Hart van Treebeek

Projectgegevens
Naam project: Hart van Treebeek
Plaats project: Treebeek
Aantal m2 bvo: Ca. 3.750 m2
Realisatieperiode: -
Architect: Jo Janssen Architecten
Naam opdrachtgever: Wonen Zuid

 

Beknopte beschrijving:
Het project omvat de realisatie van 42 grondgebonden woningen aan het Treebeekplein te Treebeek. Het plan kenmerkt zich door een hoogwaardig beeldkwaliteitsplan en een hoge duurzaamheidsambitie (Nul-op-Meter). 

Beschrijving rol Adviesbureau H. Janssen Echt bv:
Adviesbureau H. Janssen Echt heeft voor dit project een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te kunnen beoordelen of het plan binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de meest geschikte bouwsystematiek (kosten-kwaliteit) voor dit project, met name in relatie tot de gewenste duurzaamheidsambitie.

referentie eerdere fase