Bestekken

Middels het schrijven van een bestek wordt voor u een complete werkomschrijving van het bouwplan opgesteld. Naast de technische bepalingen van het bouwplan, worden ook de administratieve voorwaarden vastgelegd in het bestek. In combinatie met tekeningen en rapporten van adviseurs, is een goed bestek de basis voor een soepel en vlekkeloos verlopend aanbestedings- en uitvoeringsproces.

Adviesbureau H. Janssen Echt bv maakt de bestekken voor haar opdrachtgevers volgens de STABU-besteksystematiek en is licentiehouder van STABU-Compleet (inclusief de bijbehorende bestekkensoftware). Bestekken die vanuit de STABU-besteksystematiek zijn opgesteld, zijn kwalitatief hoogwaardig en aangepast aan de laatste stand van zaken betreffende kwaliteitsdocumenten, regelgeving, nieuwe producten, technieken, etc.