Expertise

Een gebouw ontwikkelen, realiseren en onderhouden vraagt om specifieke kennis en inzicht. Bij Adviesbureau H. Janssen Echt bv werken professionals die op deze terreinen uiterst vakkundig zijn. Zij ondersteunen u bij het beantwoorden van diverse bouwtechnische en bouwgerelateerde vragen op het gebied van: (particuliere) woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, restauratie of sloop.

Wij werken voor bedrijven, instellingen, particulieren, architecten, advocatuur en verzekeraars en kunnen ook worden ingeschakeld bij geschillen en juridische procedures als partij- of als onafhankelijk deskundige.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Meerjarenonderhoudsplan; de VvE-planner
  • Opname bestaande toestand
  • Opleveringskeuring / assisteren bij oplevering
  • Gevel- en dakinspectie
  • Bouwkundige keuring
  • Conditiemeting

Meerjarenonderhoudsplan
Het doel van het maken van een meerjarenonderhoudsplanning is het reserveren van fondsen, nodig voor toekomstig onderhoud aan gemeenschappelijke bouwdelen en installaties, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaren. Voor het goed opstellen of actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan en het uitvoeren hiervan is specifieke kennis vereist.
Ons bureau kan u, als Vereniging van Eigenaren, middels de VvE-planner veel werk uit handen nemen, waardoor waardevermindering van het complex c.q. gebouw door achterstallig onderhoud voorkomen kan worden.

Opname bestaande toestand
Bij een opname van de bestaande toestand wordt een beginsituatie, voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, schriftelijk voor u vastgelegd. Een proces-verbaal van opneming bewijst bouw- en gevolgschade en dient als nulmeting bij verrekening.

Opleveringskeuring / assisteren bij oplevering
Een bouwkundige van ons bureau beoordeelt het werk op de gesloten overeenkomst, tekeningen en vergunningen of assisteert de opdrachtgever hierbij. Er wordt een proces-verbaal van opneming opgesteld, waarin de herstelpunten voor het uitvoerend bouwbedrijf staan vermeld.

Gevel- en dakinspectie
Om inzicht in de conditie van de constructie en de ‘schil’ van het gebouw te krijgen, kan Adviesbureau H. Janssen Echt bv een gevel- en dakinspectie voor u uitvoeren. De gevel en het dak worden geïnspecteerd op bijvoorbeeld scheurvorming of andere gebreken.

Bouwkundige keuring
Ons bureau stelt bouwkundige opnamerapporten samen voor woningen, bedrijfspanden, etc. In het opnamerapport wordt de huidige staat van een pand beschreven, waarbij foto’s van muren en detailfoto’s van gebreken worden gemaakt. Verkeert een pand in een slechte staat, is het verouderd of is er sprake van achterstallig onderhoud, zal dit blijken uit de rapportage. Indien door u gewenst, kunnen wij het rapport aanvullen met een advies en u een kostenopgave verstrekken om de geconstateerde gebreken te verhelpen.

Conditiemeting
Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel vastgesteld en uitgedrukt in een score. Hierbij worden de gebreken en de bouw- en installatiedelen gekwalificeerd en gekwantificeerd. Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie is voor de opdrachtgever erg waardevol. Met een conditiemeting kunt u het levensloopproces van het gebouw naar kosten, tijd en kwaliteit beter beheersen.