VvE-planner

Met de VvE-planner wordt uw meerjarenonderhoudsplan (MOP) van A tot Z onder de loep genomen.
Primair is het doel van een MOP het vaststellen van de jaarbijdrage van de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een secundair doel is dat het plan waakt over het huidige en toekomstige woongenot en de veiligheid en de waardevastheid van een appartementencomplex. Het MOP geeft inzicht in de te reserveren bedragen voor het uitvoeren van groot en klein onderhoud, op korte en lange termijn, aan gebouwdelen die onder de verantwoordelijkheid van de VvE vallen.

Verkopers van een appartement hebben belang bij de financiële gezondheid van het reservefonds.
Steeds meer kopers willen hierover worden geïnformeerd. Als er sprake is van te weinig fondsreserves of van achterstallig onderhoud, kan dat een verkoop mogelijk vertragen.
Het MOP geeft meteen een beeld van de conditie van de gemeenschappelijke bouwdelen en de technische installaties. Op basis hiervan wordt een geïndexeerde meerjarenbegroting opgesteld met een gefaseerde planning, waarbij wordt gekeken naar prioriteit en noodzaak.

Haal uw voordeel uit de VvE-planner…
Adviesbureau H. Janssen Echt bv is vertrouwd met alle facetten van onderhoud. Deze kennis is gebundeld in het dienstenpakket de ‘VvE-planner’. Met de VvE-planner kan uw VvE gebruik maken van één aanspreekpunt bij het organiseren en initiëren van planmatig onderhoud. Uw VvE hoeft niet zelf te gaan ‘shoppen’, dát doen wij! Zowel het budget als de kwaliteit wordt door ons bewaakt. Uw voordeel is evident: de uitvoering wordt minder gecompliceerd en dus minder kostbaar.

De VvE-planner biedt de volgende diensten:

  • Opstellen van een MOP voor uw VvE
  • Actualiseren van het bestaande MOP
  • Inventariseren van contracten die al aan een bestaand MOP zijn gekoppeld
  • Aanvragen offertes naar aanleiding van het MOP
  • Onderhandelingen met de aannemer(s) voeren
  • Bewaken van de kwaliteit, de realisatietijd en de kosten
  • Keuren van het werk en controleren van de gevraagde garanties
  • Vastleggen van de in de onderhoudsperiode of garantietermijn te verrichten werkzaamheden

Het algemeen geldende advies is om het MOP na 2-3 jaar te laten actualiseren.

Uw gebouw in topconditie!
Door onze VvE-planner blijft uw gebouw in optimale conditie verkeren. Dat kan omdat Adviesbureau H. Janssen Echt bv aan elk detail onverdeelde aandacht schenkt. Met hulp van de VvE-planner leren wij uw complex goed kennen en vervolgens kunnen er meteen duidelijke prioriteiten worden gesteld. Uw complex wordt onze zorg en daardoor kunt ú zorgeloos wonen. En dat wij die zorg serieus nemen, merkt u meteen.

Mocht u meer willen weten over onze VvE-planner, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze specialisten!