Start bouw Brede School Treebeek

Op vrijdag 29 augustus 2014 heeft wethouder Frank Joosten de start van de bouw van de Brede School West in Brunssum feestelijk ingeluid.

Officiele start bouw Brede School West-toast
Wethouder Frank Joosten van Onderwijs brengt een “toost” uit op de officiële start van de bouw van de Brede School West.
Vlak voor de zomervakantie startte aannemersbedrijf Mertens Bouw uit Weert al met de werkzaamheden. Doordat de bouw voor een groot deel al in de fabriek is voorbereid, is de ruwbouw van de begane grond al zover klaar dat wethouder Joosten de betrokken partijen en de voltallige bouwploeg de eerste kop koffie met een stuk vlaai kon aanbieden in het gebouw.
Wethouder Joosten: “Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode is de Brede School West, die onderdak gaat bieden aan de Basisschool St. Franciscus (INNOVO), de OBS Treebeek en de Basisschool Koningin Beatrix (beiden MOVARE), Peuterspeelzaalwerk CMWW en Kinderopvang Humanitas, nu gelukkig in aanbouw. Het gebouw komt op de plaats van de oude St. Franciscusschool aan de Wijenweg. Direct naast de school komt een sporthal. Daarmee brengen we het voorzieningenniveau van Brunssum-West op dit gebied weer naar een toekomstbestendig niveau. ”

Voor het ontwerp tekende Povše & Timmermans architecten uit Sittard. Er is ingezet op een goed en toekomstbestendig gebouw, met aandacht voor duurzaamheid. Ook is terdege rekening gehouden met de status van beschermd stads- en dorpsgezicht die geldt voor de mijnkolonie in Treebeek. Hoewel de oude gevel niet behouden kon worden, straalt het nieuwe gebouw dezelfde charme uit. De gemeente Brunssum investeert ruim 7 miljoen euro in deze belangrijke basisvoorziening in Brunssum West. De Provincie Limburg levert een substantiële bijdrage van ruim een half miljoen euro.

Foto’s officiële start bouw van de Brede School te Treebeek op vrijdag 29 augustus 2014: