Wat doen wij

U kunt ons ad hoc inschakelen voor een opinie, advies, begeleiding en het actief verzetten van werk. Kortom, wij begrijpen uw drijfveer en zien ons als een verlengstuk van uw organisatie: uw eigen afdeling bouwkosten en projectmanagement.

Bouwkostenadvies
Onze dienstverlening richt zich vooral op het verstrekken van bouwkostenadviezen gedurende alle fases van het bouwproces, waaronder: haalbaarheidsstudies, elementenbegrotingen, directiebegrotingen, inschrijfbegrotingen, beoordelen van inschrijfbegrotingen, aanbestedingsadviezen en het bewaken van meer- en minderwerken gedurende de uitvoering.

Projectmanagement en directievoering
Tevens kunt u een beroep op ons doen voor het voeren van het totale projectmanagement van bouwwerken, met als dienstenpakket: projectbegeleiding, directievoering, toezicht, coördinatie van bouwprojecten, planningen, bouwadministraties, vergunningen, subsidies, (juridische) procedures, beoordelen van ontwerpen, het schrijven en controleren van bestekken en onderhoudsadviezen.

BouwKostenIndicator (BKI)
Voor het bepalen van de bouwleges hebben wij een softwareprogramma, de BouwKostenIndicator (BKI), ontwikkeld. Hiermee kunnen overheidsinstanties een indicatie van de bouwkosten genereren. De BouwKostenIndicator werkt op basis van zorgvuldig gecalculeerde kengetallen van de meest voorkomende bouwwerken en helpt u zodoende om de leges snel en efficiënt te bepalen.

VvE-planner
Ons bureau is vertrouwd met alle facetten van onderhoud van een complex. Zowel voorbereidend (budgettering) als uitvoeringstechnisch. Wij hebben onze kennis gebundeld in een dienstenpakket met de naam ‘VvE-planner’. Met de VvE-planner kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruik maken van één aanspreekpunt bij het organiseren en initiëren van planmatig onderhoud. Zo waken wij voor onze klanten over het budget en over de kwaliteit. Het klantvoordeel is evident: korte communicatielijnen maken de uitvoering minder gecompliceerd en duidelijk minder kostbaar.