101 Kingsroad (BrandLoyalty) Den Bosch

Projectgegevens
Naam project: 101 Kingsroad (BrandLoyalty)
Plaats project: ‘s-Hertogenbosch
Aantal m2 bvo: 13.940 m2
Ontwerpperiode: 2010-2012
Realisatieperiode: 2012-2013
Architect: Van Aken Architecten
Opdrachtgever: 101 Kingsroad
Het Zuiderkruis 1
5215 MV  ‘s-Hertogenbosch

Beknopte beschrijving:
Herontwikkeling voormalig PNEM-gebouw ten behoeve van de centrale huisvesting van de medewerkers van BrandLoyalty. Bij deze herontwikkeling speelt de duurzaamheid van het gebouw een belangrijke rol

Beschrijving rol Adviesbureau H. Janssen Echt bv:
Bouwkostenmanagement gedurende de ontwerpfase