Bredeschool met sporthal Treebeek

 

Projectgegevens
Naam project: Bredeschool + sporthal
Plaats project: Treebeek (Gemeente Brunssum)
Aantal m2 bvo: 4.158 m2
Ontwerpperiode: 2010-2013
Realisatieperiode: 2014-2015
Architect: Povse & Timmermans Architecten & Ingenieurs bv
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Postbus 250
6440 AG  BRUNSSUM

Beknopte beschrijving:
Sloopwerk bestaande school en nieuwbouw van een bredeschool (met sporthal), bestaande uit: een RK basisschool, een openbare basisschool, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal

Beschrijving rol Adviesbureau H. Janssen Echt bv:
Bouwkostenmanagement, vanaf het initiatief tot en met de aanbesteding (gevolgd door het bouwkostenmanagement tot en met de uitvoering)

Zie ook het onderstaande filmpje voor een impressie van de nieuw te bouwen bredeschool: