Stadskantoor Westnieuwland Vlaardingen

Projectgegevens
Naam project: Renovatie stadskantoor Westnieuwland
Plaats project: Vlaardingen
Aantal m2 bvo: 8.000 m2
Ontwerpperiode: 2009-2012
Realisatieperiode: 2012-2013
Architect: Kraaijvanger
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB  Vlaardingen

Beknopte beschrijving:
Renovatie van het stadskantoor van de gemeente Vlaardingen ten behoeve van de centrale huisvesting van alle kantoormedewerkers

 

Beschrijving rol Adviesbureau H. Janssen Echt bv:

Bouwkostenmanagement, vanaf het initiatief tot en met de uitvoering (bewaken van het meer- en minderwerk)