MJOP Echt-Susteren

Projectgegevens
Naam project: Conditiemetingen en MJOP’s voor gemeentelijk vastgoed
Plaats project: Gemeente Echt-Susteren
Aantal objecten: 19
Realisatieperiode: 2019
Partners: K+ Adviesgroep
Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren

Beknopte beschrijving:
In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft adviesbureau H. Janssen Echt BV conditiemetingen (conform NEN 2767) gedaan van de gemeentelijke vastgoedobjecten. Vervolgens zijn voor deze objecten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld om de onderhoudskosten voor de komende jaren inzichtelijk te maken.