Mondi Maastricht

Projectgegevens
Naam project: Mondi
Plaats project: Maastricht
Aantal m2 bvo: 31.000 m2
Ontwerpperiode: 2012-2013
Realisatieperiode: 2014
Architect: Metz Architecten
Opdrachtgever: Mondi Maastricht N.V.
Fort Willemweg 1
6219 PA  MAASTRICHT

Beknopte beschrijving:
Haalbaarheidsstudie inzake aanpassingen aan het fabrieksgebouw (en verplaatsen productielijnen) van Mondi Maastricht N.V. gelegen aan de Fort Willemweg 1 te Maastricht

Beschrijving rol Adviesbureau H. Janssen Echt bv:
Projectmanagement: het technisch en financieel onderzoeken van de veranderingswensen van de opdrachtgever, aansluitend deze wensen uitwerken in een uitvoeringsplan en uiteindelijk toezicht houden op de uitvoering en tevens het bewaken van kwaliteit, financiën en tijd