Home

Als u om een antwoord verlegen zit…

Een bouwwerk ontwikkelen, realiseren en onderhouden vraagt om specifieke kennis en inzicht van een deskundige. Bij Adviesbureau H. Janssen Echt bv werken professionals die op deze drie terreinen zeer vakkundig zijn en die ad hoc kunnen worden geraadpleegd bij het beantwoorden van velerlei soorten bouwtechnische en bouwgerelateerde financiële vragen op het gebied van (particuliere) woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, restauratie of sloop.

Adviesbureau H. Janssen Echt bv werkt voor bedrijven, instellingen, particulieren, architecten, advocatuur en verzekeraars en kan ook, als partijdeskundige of als onafhankelijk deskundige, worden ingeschakeld bij disputen, juridische procedures en arbitragezaken.